Afrodias-Music-Logo-1

English
Française
Slovak
Russian

Domovská Stránka

Rockim

Bourse Trade

E-Mail-Icon

rockim@mail.com

Privátne sociálne stránky
My Space FaceBook
You Tube Instagram-Logo-1
I.M. Portrait 7
Rockim oficiálny
image 22 rokov 1991.
Summer Yacht Party 2
Letná párty
na Jachte v
Stredozemnom mori.
Eurovision 2017 1A
Rockim na Eurovízii
2017, Kiev, Ukraine.
I.M. & Z.M. 1
Rockim na Výstave
Vlakov v r. 1992.
I.M. Foto 9
Rockim image
15 rokov v r. 1984.
I.M. Foto 6
Rockim image
26 rokov v r. 1995.

 

 
Profesionále informácie.
 
Igor Manica "Rockim" je profesionálny hudobný skladateľ, producent populárnej hudby a gitarista. Komponujem a produkujem predovšetkým Melodický Pop / Rock / Heavy Metal, spievaný v Angličtine a Francúžštine.
 
Rockim-Photo-1
Rockim officiálny image v 19 rokoch.
 
Eurovision 2017 Kiev Ukraine- 2
Rockim na Eurovízii 2017, Kiev, Ukraine.
 
Eurovision 2017 Kiev Ukraine 5
Rockim na Eurovízii 2017, Kiev, Ukraine.
 
Eurovision 2017 Kiev Ukraine 4
Rockim na Eurovízii 2017, Kiev, Ukraine.
 
 
Privátne informácie.
 

Autor týchto stránok je presvedčený, že sa narodil v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a každé obmedzenie sa prieči jeho slobodnému duchu. Svoju prvú dobrodružnú cestu za slobodou cez železnú oponu preto podnikol v roku 1988 už vo veku svojich 19 rokov. V západnom Nemecku v Mníchove (D) zažil komplikovaný život emigranta. Na tomto mieste by však chcel poďakovať Bundes Republike Deutschland (D), že mu v čase neslobodného režimu v jeho rodisku, udelila vstupné Víza a povolenie na pobyt. V súčasnosti žije striedavo v južnom Francúzsku (F) na Azúrovom pobreží (PACA) v meste Nice a v hlavnom meste Slovenska (SK) v Bratislave. Francúzsko považuje za svoj nový domov. Keďže čas, miesto a okolnosti narodenia podliehajú vplyvu osudu a človek si ich nemôže slobodne zvoliť, zastáva názor, že každý by mal žiť tam, kde sa mu páči a kde sa cíti dobre.

 
Saint Tropez 1
Rockim v Saint Tropez, Francúzsko, 1992.
 
I.M. Kosice 10
Rockim Detstvo, Košice, Slovensko, 1972.
 
Autorské právo © AFRODIAS MUSIC ® Igor Manica "Rockim". Všetky práva vyhradené.